Ben's Original MSI3358 Amazon Content V2

RYŽA BEN'S ORIGINAL™

Mali by ste vedieť, že vo všetkých ryžiach Ben's Original™ zostáva väčšina mikro-živín vďaka špeciálnemu výrobnému procesu - parbolizácie - zachovaná.

Ben's Original™ - kvalita a výborná chuť

Vďaka svojim prirodzeným špecifickým vlastnostiam a unikátnemu procesu parbolizácie, kedy nedochádza k odstráneniu vrchnej šupky brúsením ako u bežných ryží, poskytuje ryža Ben's Original™ mnoho výhod, najmä lepšie zachovanie výživných látok:

  • Vitamíny skupiny B (obzvlášť B1, B2 a B3) a minerálne soli (najmä horčík a fosfor, ale aj železo a zinok) sú rozmiestnené vo vnútri zrna a zostávajú v jeho vnútorných vrstvách.
  • Táto technológia zabraňuje rozptýleniu škrobu vo vode, v ktorej sa varí, čo vysvetľuje, prečo sa táto ryža nikdy nelepí. Zrná sa počas varenia ešte viac zväčšujú, ale zostávajú pritom pevné a dobre oddelené od seba navzájom.
  • Pôsobením technológie parbolizácie dochádza k inaktivácii enzýmov, a tým sa zlepšujú podmienky pre skladovanie.
  • Vzhľad a chuť sú lepšie.

Výber ryže Ben's Original™ je veľmi starostlivý a vykonáva sa s ohľadom na niekoľko kritérií:

Dokonalé rozmery zrna
Rozmery a pomer dĺžky a šírky zrna slúži na rozlíšenie typov ryže (dlhé zrno, stredné a guľaté). Ben's Original™ zaručuje rovnomernosť rozmerov vybratého zrna.

Žiadne nečistoty
Ryža môže byť zmiešaná s rôznymi druhmi látok rastlinného a živočíšneho pôvodu, ktoré sa do nej dostali počas zberu (stonky, listy, atp.), alebo aj s rôznymi ďalšími látkami (kamienky, kov, ...).
Rôzne kontrolné body v priebehu celého výrobného procesu rovnako ako preventívne opatrenia zo strany dodávateľov pomáhajú, aby tieto nečistoty boli odstránené.

Žiadne chybné zrná (škvrnité)
Škvrny môžu byť spôsobené hmyzom alebo pliesňou. Ak je na zrnku akákoľvek škvrna, ktorej veľkosť presahuje 1 mm, je zrno považované za nevyhovujúce. Výber ryže Ben's Original™ sa vykonáva elektronicky: zrnko za zrnkom prechádza pred odporovými fotoelektrickými bunkami, vďaka ktorým sú tak vylúčené takmer všetky poškvrnené alebo polámané zrnká. Výsledkom je, že odpad je menší ako jedno zrno na kilo, tj. 1 z 60000 zŕn.

Kontrolovaná početnosť polámaných zŕn
Polámané zrná sú z výrobného procesu odstraňované pomocou mechanického systému. Kontrola polámaných zŕn sa vykonáva počas celej výroby, od pôvodnej suroviny po polotovary a hotové výrobky.

Používanie pesticídov
Ben's Original™ je neustále veľmi ostražitý, čo sa týka používania pesticídov pestovateľmi. Množstvo zvyškov pesticídov v ryžách Ben's Original™ je vždy nižšia, než sú zákonné limity definované EHS. Audity zamerané na kontrolu zvyškov pesticídov sú vykonávané pravidelne na všetkých ryžách, ktoré sa dostanú do výrobného závodu.
Počas lodnej prepravy sú zrná neustále ochraňované proti hmyzu, a to bez toho, aby dochádzalo k ohrozeniu potravín. Okrem toho je pred vyložením vykonaných niekoľko kontrol.

Zmyslovo postrehnuteľné vlastnosti
Zrno ryže musí zodpovedať aj presným kritériám týkajúcim sa konzistencie, chuti, vône a farby. Nemalo by byť lepkavé, jeho farba by mala byť biela (s výnimkou hnedej ryže), štruktúra al dente a bez neobvyklého zápachu.